ผลิตภัณฑ์

 • gallery
 • gallery
 • ราคา

  PRICE

 • AT(Monotone)

  1,650,000 บาท

 • AT(Two-Tone)

  1,680,000 บาท

 • MT(Monotone)

  1,550,000 บาท

 • MT(Two-Tone)

  1,580,000 บาทสี

(TWO-TONE )Solid Kinetic Yellow
with Pearl Bluish Black (DGS)

(TWO-TONE ) Metallic Brisk Blue
with Pearl Bluish Black (CZW)

(TWO-TONE ) Metallic Chiffon Ivory
with Pearl Bluish Black (2BW)

(MONOTONE) Solid Jungle Green (ZZC)

(MONOTONE ) Pearl Bluish Black (ZJ3)

(MONOTONE ) Pearl Medium Gray (ZVL)

(MONOTONE ) Superior White (26U)

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
อุปกรณ์มาตรฐาน
คู่มือรถ

บทความ

ดูทั้งหมด