บริการหลังการขาย

การรณรงค์งานบริการ

 

การรณรงค์งานบริการตรวจสอบรถยนต์ซูซูกิ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและประสิทธิภาพ
สูงสุดในการขับขี่ของลูกค้ากรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

 

ข้อควรระวัง

• หมายเลขเลขตัวถังที่กรอกลงในช่อง [หมายเลขตัวถัง] ต้องตรงตาม “เล่มทะเบียนรถยนต์”

• หมายเลขตัวถังจะมีอักษรภาษาอังกฤษอยู่ด้วย ควรตรวจดูให้ละเอียดเพื่อป้องกันการกรอกข้อมูลผิดพลาด

• กรณีที่หมายเลขตัวถังไม่ใช่รถยนต์เป้าหมายที่ค้นหา หรือการรณรงค์งานบริการยุติลง

• ผลการค้นหาจะแสดงข้อความว่า [รถยนต์ของท่านไม่อยู่ในการรณรงค์งานบริการ โปรดตรวจสอบหมายเลขตัวถังอีกครั้ง