บริการหลังการขาย

การรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกัน

การรับประกันจะเป็นผลตั้งแต่วันที่ส่งมอบรถรถใหม่ที่ระบุอยู่ในสมุดบริการและการรับประกันไปจนครบ 3 ปี หรือ 100,000 กม.
(แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)
บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จะรับประกันรถใหม่ที่ขายโดยบริษัทฯ หรือผู้จำหน่ายของบริษัทฯ กรณีที่มีข้อบกพร่อง ของวัสดุและฝีมืองานภายใต้สภาพการใช้งานและการบำรุงรักษาตามปกติ ถ้ามีข้อบกพร่องขึ้นกับรถใหม่ทางบริษัท ยินดีดำเนิน การซ่อม ปรับแต่งหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ซึ่งต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการรับประกัน

การรับประกันกรณีอื่นๆ

การรับประกันชิ้นส่วนทั่วไป 3 ปี หรือ 100,000 กม. (แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน)
การรับประกันสีและตัวถัง 3 ปี หรือ 100,000 กม. (แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน)
การรับประกันแบตเตอรี่ ท่อไอเสีย 1 ปี หรือ 20,000 กม. (แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน)
การรับประกันศูนย์ล้อและถ่วงล้อ 3 เดือน หรือ 5,000 กม. (แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน)
การรับประกันผ้าคลัตช์และจานกดคลัตช์ 3 เดือน หรือ 5,000 กม. (แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน)
การรับประกันแบตเตอรี่รีโมต ระยะเวลา 6 เดือน
การรับประกันยางรถยนต์อยู่ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทผู้ผลิต การรับประกันสิ้นสุดที่ระยะเวลา 2 ปี หรือระยะทาง
50,000 กม. (แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน)

*ทุกการรับประกัน ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดที่ทางบริษัทระบุไว้ในสมุดการรับประกัน

กรณีที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

1. รถยนต์ซูซูกิที่ไม่ได้เข้ารับการตรวจเช็คโดยศูนย์บริการผู้จำหน่าย เพื่อการบำรุงรักษาตามระยะเวลาการใช้งานที่กำหนดไว้ใน สมุดบริการและการรับประกัน (Warranty and Service record booklet) ตั้งแต่ 1,000 – 100,000 กม.
2. รถยนต์ซูซูกิที่ไม่ได้เข้ารับบริการโดยศูนย์บริการรถยนต์ซูซูกิ ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
3. รถยนต์ซูซูกิที่นำไปตกแต่ง ดัดแปลงสภาพอย่างใดๆ ให้ผิดไปจากสภาพมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
4. รถยนต์ซูซูกิที่นำไปทำเป็นรถเช่า รถแข่ง รถรับจ้าง หรือรถยนต์ซูซูกิที่ถูกนำไปใช้งานในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการชำรุด สึกหรอหรือเสียหายเร็วกว่าปกติที่ควรจะเป็นหากใช้งานลักษณะปกติ
5. รถยนต์ซูซูกิที่มีชิ้นส่วนหรืออะไหล่ที่ไม่ใช่ของแท้ติดตั้งหรือประกอบอยู่และชิ้นส่วนนั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเนื่อง กับชิ้นส่วนอื่น
6. รถยนต์ซูซูกิที่เชื้อเพลิงหรือน้ำมันหล่อลื่นที่มีคุณสมบัติผิดไปจากที่กำหนดไว้ในสมุดคู่มือประจำรถ
7. รถยนต์ซูซูกิที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติต่างๆ อาทิ แผ่นดินไหว พายุ น้ำท่วม ไฟไหม้ ลูกเห็บ ฝนกรด น้ำทะเล สารเคมี และมูลสัตว์ เป็นต้น
8. รถยนต์ซูซูกิที่ได้รับความเสียหายจากการโจรกรรมหรืออุบัติเหตุ
9. รถยนต์ซูซูกิที่กระจกบังลมหน้า-หลัง และกระจกด้านหน้าต่างได้รับความเสียหายจากเหตุอื่นใด อันมิใช่เหตุจากความ บกพร่องของกระบวนการผลิต
10. ชิ้นส่วนอะไหล่หรือสารหล่อลื่นของรถยนต์ซูซูกิที่มีกำหนดระยะเวลาในการใช้งานหรือเสื่อมสภาพตามการใช้งานปกติ อาทิเช่น ไส้กรองน้ำมันหล่อลื่น ไส้กรองน้ำมันเบนซิน ไส้กรองอากาศ หัวเทียน ผ้าเบรกหน้า – หลัง ผ้าคลัตช์ หลอดไฟ ฟิวส์ ปะเก็น โอริง ยางแท่นเครื่อง สายพาน ท่อทางเดินต่างๆ ท่อยาง พลาสติก ใบปัดน้ำฝน จารบี น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเกียร์ น้ำมันเบรก น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ น้ำกลั่นแบตเตอรี่ น้ำยาหล่อเย็น น้ำยาแอร์ สายพาน สายพานราวลิ้น เป็นต้น
11. ค่าใช้จ่ายในการลากจูง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเช่ารถ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเสียเวลา และค่าใช้จ่ายอื่นใด ที่เกิดขึ้นจากการที่ รถซูซูกิเสียระหว่างการเดินทาง
12. รถยนต์ซูซูกิที่ถูกเปลี่ยนเรือนไมล์หรือแก้ไขเลขไมล์ให้ผิดไปจากระยะการใช้งานตามความเป็นจริงไม่ว่าด้วยวิธีอย่างใดๆ
13. รถยนต์ซูซูกิที่มีการถอดแยกชิ้นส่วนที่เสียหรือชำรุดโดยมิได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานบริการหลังการขายของ บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
14. รถยนต์ซูซูกิที่สีตัวถังด่าง ซีด หรือเกิดเป็นสนิม อันเป็นความเสียหายที่เกิดจากการไม่ดูแลบำรุงรักษาให้ดีพอ
15. เสียงดัง การสั่นสะเทือน การสึกหรอ การชำรุดฉีกขาด หรือการเสื่อมสภาพอย่างใดๆ ของรถยนต์ซูซูกิ ที่ย่อมมีเกิดขึ้นได้ แม้จะถูกใช้งานตามปกติ
16. ยางของรถยนต์ซูซูกิอยู่ภายใต้การรับประกันคุณภาพของบริษัทผู้ผลิตหรือจำหน่ายยาง
17. การปรับตั้งไฟหน้าของรถยนต์ซูซูกิ ถือเป็นการบำรุงรักษาตามปกติ

ข้อควรปฏิบัติ เพื่อรักษาสิทธิในการรับประกัน

1. เพื่อรักษาสิทธิการรับประกันรถของท่าน โปรดนำรถเข้ารับบริการตรวจเช็คตามระยะทางตั้งแต่ 1,000 กม. ถึง 100,000 กม. โดยทางบริษัท ฯ ได้จัดบริการฟรี 4 ครั้งที่ระยะ 1,000 กม. / 10,000 กม. / 20,000 กม. และ 30,000 กม. โดยไม่คิดค่าแรง ยกเว้นค่าอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนและน้ำมันเครื่อง สำหรับค่าใช้จ่ายในการตรวจเช็คที่ระยะอื่นๆ ทางเจ้าของรถจะต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย ค่าแรง และค่าอะไหล่ที่เปลี่ยน
2. การละเลยการส่งรถเข้ารับบริการตรวจเช็คที่ระยะ 1,000 กม. ถึง 100,000 กม. ซึ่งหมายถึงการไม่รักษาสิทธิการรับประกัน รถของท่าน เมื่อรถของท่านเกิดความเสียหายขึ้นท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นทั้งหมด
3. เพื่อให้รถของท่านใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในสมรรถนะ ท่านควรนำรถเข้ารับการรับบริการตรวจเช็คทุกๆ 5,000 กม. โดยท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนี้
4. หลังจากวิ่งบนชายหาดหรือชายทะเล ควรล้าง – ทำความสะอาดรถด้วยน้ำจืด
5. หลังจากผ่านการใช้งานบนสภาพถนนที่เป็นโคลนตม ควรนำรถเข้ารับบริการทำความสะอาดระบบเบรค
6. หลังจากผ่านการใช้งานในบริเวณที่ระดับน้ำสูงกว่าเสื้อเพลา ควรนำรถเข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันระบบส่งกำลังทั้งหมด
7. เมื่อเกิดความผิดปกติขึ้นขณะขับขี่ ขอให้ท่านแจ้งศูนย์บริการที่อยู่ใกล้ที่สุดทันที